Polklinik Patientrettigheder

Patientrettigheder

Ønsker man en kosmetisk operation, er det vigtig med grundig information inden selve indgrebet. Ingen kirurgi er risikofri, og på trods af, at meget alvorlige komplikationer er sjældne, så indebærer et kirurgisk indgreb altid en sundhedsrisiko. Lægen skal derfor bl.a. informere dig om både bivirkninger og risici mm.

I den forbindelse har den danske Sundhedsstyrelse udarbejdet en vejledning (vejledning af 6. januar 2000), som fortæller, hvilken information lægen skal give patienten forud for et kosmetisk indgreb.

Disse regler gælder naturligvis ikke i Polen, men den klinik, vi anbefaler, følger samme procedurer.

Information

Kosmetiske indgreb foretages som regel på i øvrigt raske personer, og ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning stiller det særlige krav til informationen om…

  • hvilket realistisk resultat, der kan forventes
  • hvad indgrebet indebærer
  • bivirkninger og risici - herunder senfølger/langtidskomplikationer

Derudover skal:

  • der være god kommunikation mellem patient og sundhedspersonen
  • der gives mere omfattende information forud for større indgreb og forud for indgreb, hvor der er nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger
  • der informeres særligt om, hvis der benyttes en ny behandlingsmetode
  • lægen sikre sig oplysninger om patientens bevæggrunde for at få foretaget den pågældende operation og herunder vurdere, om patienten bør tilbydes psykologisk udredning forud for indgrebets udførelse
  • lægen informere om, hvis hans erfaring med det pågældende indgreb er af begrænset omfang lægen fortæller om, hvis det pågældende indgreb afviger fra den/de almindeligt fagligt accepterede behandlingsmetode(r). Derudover skal der oplyses om denne/disse metode(r), og hvorfor lægen tilbyder en anden metode end den/de almindeligt fagligt accepterede

Informationens form

Informationen skal gives både mundtligt og skriftligt. Den skriftlige information skal være uden fagudtryk, og desuden skal informationen være neutral.

Samtykke

Som patient skal man give en klar accept, inden en operation kan finde sted. Det kan enten ske mundtligt eller skriftligt. Sundhedsstyrelsen tilråder lægen at anmode om skriftligt samtykke, da der på den måde ikke efterfølgende kan rejses tvivl om samtykkets indhold. Som patient kan du når som helst inden behandlingens iværksættelse tilbagekalde dit samtykke.

Du kan læse hele vejledningen her.

Back

tandlæge, kurrejser, skønhedskirurgi, implantat, skønhed, afslapning, rekreation, operationer